• Member
  • Login
  • |
  • Sign Up
  • th
  • en

จองห้องพัก

การท่องเที่ยวในชลบุรี

ชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการชื่นชม  และมีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนจำนวนมากจากทั่วโลก  ติดอันดับจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวและเขตอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญหลายแห่งของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 80 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงมีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และ การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม-ให้รางวัล  มีบริการหลากหลายในการเดินทางมายังจังหวัดชลบุรี เช่น รถทัวร์ รถตู้สาธารณะ รถไฟ มีท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง-พัทยา, ท่าเรือแหลมฉบัง และอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

จังหวัดชลบุรีอยู่ในเขตภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับเนินเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล มีภูเขาทอดยาวเกือบกึ่งกลางของจังหวัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีชายหาดและเกาะที่มีชื่อเสียง เช่น หาดบางแสน หาดพัทยา เกาะสีชัง เกาะล้าน เป็นต้น อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28.1 องศาเซลเซียส ภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนน้อยและความชื้นต่ำ, ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมอุณภูมิจะสูงขึ้นและมีฝนตกบางพื้นที่, ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมมีฝนตกชุก คลื่นลมแรง ความชื้นสูงและความกดอากาศต่ำ, ช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์มีความหนาวเย็น ความกดอากาศต่ำ คลื่นลมปานกลาง

ประเพณีประจำจังหวัดที่สำคัญ คือ ประเพณีวิ่งควายชลบุรี จัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชลบุรี (เดิมจัดที่บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทาราม ได้ย้ายสถานที่จัดเมื่อปี พ.ศ. 2558) “วิ่งควาย” ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย ภายในงานมีกิจกรรมประกอบ เช่น การแข่งขันวิ่งควาย การประกวดควายงาม ควายพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ การแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ เช่น ตะกร้อลอดห่วง ปีนเสาน้ำมัน เป็นต้น

งานประเพณีกองข้าวอำเภอศรีราชา เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองชลบุรี ปัจจุบันมีที่อำเภอศรีราชา ที่ยังคงรักษาประเพณีนี้อยู่ โดยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 19 – 21 เดือนเมษายนของทุกปี สถานที่จัดอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีราชา และที่บริเวณเกาะลอยศรีราชากิจกรรมของงานจะประกอบไปด้วยการจัดขบวนแห่ที่นำโดยกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่แต่งกายด้วยชุดไทยประจำบ้านเข้าร่วมขบวน พิธีบวงสรวงและเซ่นสังเวยผี การสาธิตประเพณีกองข้าว การละเล่นพื้นบ้านการสาธิตและจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เป็นต้น

งานเทศกาลพัทยา จัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของเมืองพัทยา มีการจัดขบวนแห่ที่ประดับด้วยดอกไม้ที่สวยงาม การประกวดนางงามพัทยา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย แข่งขันกีฬาทางน้ำ การประกวดก่อปราสาททราย การจุดพลุ และดอกไม้ไฟที่ริมทะเล การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ของฝากที่นิยม มีหลากหลายให้เลือกสรร เช่น เครื่องจักรสานพนัสนิคม ครกหินอ่างศิลา ผ้าทอบ้านปึก ผ้าบาติก-ผ้าเขียนลาย อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป (ตากแห้ง) ข้าวหลาม ขนมจาก ขนมหม้อแกง เป็นต้น